KHÓA HỌC NỔI BẬT TẠI MAXKO

CHUYÊN ĐỀ PHA CHẾ TRÀ VÀ CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

MAXKO là đơn vị DUY NHẤT cung cấp giải pháp trọn bộ cho ngành dịch vụ kinh doanh đồ uống: đào tạo pha chế, cung cấp nguyên liệu, máy móc...

Thời lượng: 2 buổi
Học phí: 1.500.000đ

CHUYÊN ĐỀ PHA CHẾ TRÀ VÀ CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

MAXKO là đơn vị DUY NHẤT cung cấp giải pháp trọn bộ cho ngành dịch vụ kinh doanh đồ uống: đào tạo pha chế, cung cấp nguyên liệu, máy móc...

Thời lượng: 2 buổi
Học phí: 1.500.000đ

CHUYÊN ĐỀ PHA CHẾ TRÀ

MAXKO là đơn vị DUY NHẤT cung cấp giải pháp trọn bộ cho ngành dịch vụ kinh doanh đồ uống: đào tạo pha chế, cung cấp nguyên liệu, máy móc...

Thời lượng: 2 buổi
Học phí: 1.500.000đ

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ MAXKO

Lê Hồng Quân

Khóa Tổng hợp 6
Đã từng là học viên của Trung tâm, không gian của lớp học rất rộng rãi và thoải mái, đầy đủ tiện nghi, trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên...

Lê Hồng Quân

Khóa Tổng hợp 6
Đã từng là học viên của Trung tâm, không gian của lớp học rất rộng rãi và thoải mái, đầy đủ tiện nghi, trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên...

Lê Hồng Quân

Khóa Tổng hợp 6
Đã từng là học viên của Trung tâm, không gian của lớp học rất rộng rãi và thoải mái, đầy đủ tiện nghi, trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên...